dissabte, 12 de desembre de 2009

Projecte Telemàtic

PROJECTE TELEMÀTIC

Índex:
1. Què és un projecte telemàtic?
2. Escollir:
3. Descriure el projecte:
3/1 Explicació del projecte
3/2 Preguntes freqüents
3/3 Comentaris
3/4 Nivells
3/5 Escoles participants
3/6 Comencem ...!
3.7 El àlbum de fotos
3/8 Classificació
3/9 Espai per a professors
4. Valorar un exemple de projecte telemàtic

1. Què és un projecte telemàtic?
És un mètode de treballar integrant les noves tecnologies - que fomenta la col • laboració-que s'ha de fer a través de l'ordinador i més concretament de la xarxa. Els projectes estan connectats en xarxa el que permet poder compartir coneixements amb altres grups.

2. Escollir:
EL RETORN A ESPANYA AMB LES MATEMÀTIQUES

3. Descriure el projecte:

El nostre projecte telemàtic fa una volta per diferents llocs d'Espanya. Per poder completar la volta cal resoldre un exercici matemàtic que se'ns planteja a cada ciutat, i enviarem per correu electrònic, juntament amb les imatges que ens demanin, per poder rebre la clau i continuar viatjant.
Val a dir, que per iniciar el projecte cal enviar una imatge del grup ia partir d'aquí podem accedir mitjançant la clau d'accés que ens proporciona el servidor. A causa d'aquest inconvenient no hem pogut desenvolupar el projecte.

3/1 Explicació del projecte
Primerament ens explica com hem d'elaborar el Projecte Telemàtic. Aquest apartat ens proporciona les perímetres informacions sobre el que haurem de dur a terme això facilita l'elecció del projecte i introdueix el mestre en el mateix.

3/2 Preguntes freqüents
Com indica el títol aquí trobem les preguntes que els mestres se solen plantejar abans de començar el projecte. Són preguntes que poden solucionar els obstacles i alhora, com en l'apartat anterior, ajuden a decidir el projecte que volen dur a terme.

3/3 Comentaris
Els mestres deixen en aquest apartat els comentaris que creuen que els altres companys han de llegir com suggereixen determinades activitats a realitzar una vegada acabat el Projecte Telemàtic.

3/4 Nivells
Classifica les categories de problemes que ens proporciona el Projecte Telemàtic segons l'edat dels alumnes i la dificultat dels problemes. Hi ha la categoria A que és l'adequada per als alumnes de primària, cicle superior. La categoria B destinada als alumnes de l'ESO però concretament en el primer cicle.

3/5 Escoles participants
Aquest apartat del Projecte està actualitzat fins l'any 2005 però pel que podem observar, fa constància de les escoles que col.laboren amb la pàgina web. Totes aquestes escoles duen a terme el Projecte Telemàtic en el seu centre educatiu.

3/6 Comencem ...!
Aquí comença el nostre projecte però prèviament cal enviar un e-mail amb una fotografia del grup classe a l'adreça scapella@xtec.cat

3/7 L'àlbum de fotos
En aquest apartat trobem les imatges de les classes participants, però com en l'apartat de les escoles participants l'última actualització és de l'any 2005

3/8 Classificació
Forma part la qualificació numèrica de cada problema respost per les escoles participants.

3/9 Espai per a professors
No podem saber el contingut d'aquest apartat perquè està restringit als mestres que duen a terme els Projectes.

4. Valorar un exemple de projecte telemàtic
Aquest projecte l'hem escollit per diverses raons, però potser els arguments que més pes han tingut en la nostra Elecció són el funcionament d'aquest, que és molt diferent a qualsevol altre, perquè treballen amb un programa tancat al qual només es 'pot accedir amb clau , i això fa que sigui especial i també potser més motivador per als participants. Pel que fa a contingut, les matemàtiques són per a molts dels alumnes un punt clau en la seva etapa acadèmica, i per això, és un projecte una mica més encoratjador per a ells, una forma de superació o un element de suport en el seu aprenentatge. També, el fet que hi hagi una separació per cursos, que fa possible un major nombre de participants, i per tant, un afany per superar aquest repte per a tots ells, i ser els campions de "la tornada a Espanya".

Un altre factor és l'espai que destina al professorat, que poden veure la implicació dels seus alumnes, així com seguir de prop el que fan altes escoles i provocar així un interès més profund als seus alumnes en veure que tenen rivals amb característiques similars, i per tant, han d'aconseguir ser millors en les tasques que han de dur a terme i ens els exercicis a realitzar.Document creat per: Eva Ladevesa, Lorena Padilla i Maria Garcia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada